Xe tải hino 16T-FL mui bạt 9m3

Xe tải hino 16T-FL mui bạt 9m3

Giá: 1.685.000.000 VNĐ

Xe tải hino 16T-FL mui bạt 7m6

Xe tải hino 16T-FL mui bạt 7m6

Giá: 1.650.000.000 VNĐ

Xe tải hino 9T4-FG mui bạt 8m6

Xe tải hino 9T4-FG mui bạt 8m6

Giá: 1.280.000.000 VNĐ

Xe tải hino 9T4-FG mui bạt 7m3

Xe tải hino 9T4-FG mui bạt 7m3

Giá: 1.220.000.000 VNĐ

Xe tải hino 6T4-fc mui bạt 6m8

Xe tải hino 6T4-fc mui bạt 6m8

Giá: 750.000.000 VNĐ

Xe tải hino 6t4 - fc mui bạt 5M7

Xe tải hino 6t4 - fc mui bạt 5M7

Giá: 754.000.000 VNĐ

Xe tải hino 4 chân 20 tấn

Xe tải hino 4 chân 20 tấn

Giá: 1.980.000.000 VNĐ

HINO XZU 730 5 TẤN

HINO XZU 730 5 TẤN

Giá: 632.000.000 VNĐ

HINO XZU 720 4,5 TẤN

HINO XZU 720 4,5 TẤN

Giá: 625.000.000 VNĐ

Xe tải hino xzu 650 1,9 tấn

Xe tải hino xzu 650 1,9 tấn

Giá: 450.000.000 VNĐ

Hotline: 0909 499 155
icon_zalod
images