xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh

xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh

Giá: 1.740.000.000 VNĐ

xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh 9m3

xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh 9m3

Giá: 1.690.000.000 VNĐ

Xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh 7m4

Xe tải hino 16t fl thùng đông lạnh 7m4

Giá: 1.670.000.000 VNĐ

xe tải hino 9t4 fg thùng lạnh 8m5

xe tải hino 9t4 fg thùng lạnh 8m5

Giá: 1.310.000.000 VNĐ

xe tải hino 9t4 fg thùng đông lạnh 7m4

xe tải hino 9t4 fg thùng đông lạnh 7m4

Giá: 1.250.000.000 VNĐ

xe tải hino 6t4 fc thùng đông lạnh 6m8

xe tải hino 6t4 fc thùng đông lạnh 6m8

Giá: 760.000.000 VNĐ

xe tải hino 6t4 fc thùng đông lạnh 5m6

xe tải hino 6t4 fc thùng đông lạnh 5m6

Giá: 768.900.000 VNĐ

Hotline: 0909 499 155
icon_zalod
images